O firmě

Headstone - Kamieniarstwo S.C.

Několik slov o firmě...

Naše firma funguje a rozvíjí se již 28 let

Nalezá se na území s dlouholetou tradicí těžby kamene.Naše nabídka je konkurenceschopná a produkty jsou vysoké jakosti.

Začali jsme od výroby náhrobků,ale momentalně nabízíme širokou paletu výrobků z kamene:

  • náhrobky:standardní i projektované výtvarnými umělci,
  • stavebnictví:schody,parapety,podlahy,architektonicke prvky atd.
  • zahrada:fontány,ozdobné zídky,krajinná architektura,lavečky,pergoly atd.
  • sochy,reliefy

Díky tomu,že jsme firma s ryze řemeslnými kořeny umíme vytvořit dílo nešablonové,takové,které
nepřipomíná produkt velkovýroby.

Nejzajímavější realizace jsou efektem spolupráce se skupinou výtvarných umělců,což je mometáln
ně velice modní a rozvíjející se směr.

Tato spolupráce garantuje vysokou jakost estetickou, funkcionální i uměleckou.
Realizujeme take individualni zakázky podle projektu klienta.

Prosím, poznejte naši nabídku.Odpovíme na všechny otázky.

Zapraszamy!

 

Wybór kamienia

Kryteria oceny rodzaju wybranego kamienia

A
Kolorystyka i estetyka

B
Właściwości fizyko - chemiczne jakie kamień powinien posiadać w danym projekcie

(nasiąkliwość, twardość, mrozoodporność itp.)

C
Cena

Klient musi być z tym zapoznany żeby dokonać najwłaściwszego wyboru

NAŠE ZÁSADY

tři zásady kterými se řídíme

1

profesionální poradenství a konsultace s klientem

2

široce pojatá elatičnost

3

nešablonovst