Blaty kuchenne

Materiał Nero Absoluto
Na uwagę zasługuje grubość płyty - części widoczne 6 cm, niewidoczne 3 cm.