Náhrobek č.5

Jeden z mnoha projektů s námi spolupracujícího umělce podle individuálních přání
Klienta. Originální nápisová tabulka s finezijně a starostlivě provedenou sochou.
Materiál: Granit Vanga – Svédsko
Granit Bochus – Svedsko