NáHROBEK Z KOMOROU URNOVOU č.1

Materiál – Granit Strzegom – Polsko
Pegmatit Pilawa Gurna – Polsko
Nero Absolut – Afrika
Lokalizace – komunální hřbitov Dzierzonow

Projekt výtvarného umělce s podobnym charakterem jako projekt č.1
Hlavním rysem kompozice je surovost podtrhující leštěné prvky. Za povšimnutí
stojí neopakovatelná nápisová tabulka získaná vložením pegmatytu. Tento materiál
byl hlavní inspirací a tvar nápisovky má za cíl zviditelnit a využít originální strukturu
kamene.