SOCHA SLUNCE/MěsíC

Materiál - poledovcový balvan
Socha podle projektu výtvarného umělce představující na rubu slunce a na líci měsíc.
Možno umístit do zahrady, parku, prostranství před sídlem firmy...
Je možno vkomponovat název ulice, číslo domu...
Rozměr:110x85cm